TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 3 - 4
M A BEDİRHAN, C BARLAS, E ONURSAL, S ÇEŞMECİ, A S ÖZTÜRK
İstanbul Tıp Fak. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi, AD

Summary

Akciğer tümörü nedeniyle kliniğimize müracaat eden hastamızın,iki yıl evvel Gushing hastalığı tanısıyla bilateral sürrenalektomi ve hipofizer radyoterapi olduğu saptanmıştır. O tarihe ait filmler incelendiğinde, tümörün olduğu yerde, 1x1 cm ebadında bir kitle olduğu fark edilmiştir. Hastamıza sol alt lobektomi yapılmış ve patolojik tetkikde karsinoid tümör tanısına varılmıştır. Bu durumda, evvelce mevcut Cushingoid tablonun bu tümöre bağlı olabileceği düşünülmüştür. Yakayı sunmamızdaki amaç, değişik bir klinik tablo ile seyreden bir karsinoid vakasında ilginç klinik seyri gözden geçirmek ve toraks olgularında titiz bir radyolojinin ve retrospektif incelemenin değerini ortaya koymaktır.