TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 3 - 4
THE VALUE OF COMBINED UTILIZATION OF COMPUTERIZED TOMOGRAPHY (CT) AND COMPUTERIZED PLANNING (CTP) UNIT IN RADIOTHERAPY PLANNING
C TUNALI, FADIL AKYOL, LALE ATAHAN, H AYTAÇ
Ç.Ü. Tıp Fakültesi Radyoloji AD

Summary

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoterapi biriminde BT ve BPÜ nin birlikte kullanımı ile tümör, kritik doku veya organ lokalizasyonlarının daha duyarlı yapılabildiği ve absorbsiyon farklılıkları olan değişik dokularda düzeltilmiş izodoz kombinasyonlarının elde edilebileceği gözlenmiştir. BT çekimi sırasında RT tekniğine uygun koşulların sağlanması gerektiği vurgulanmıştır. Tedavide büyük avantajlar sağlayan bu uygulamanın maddi yönü de tartışılmıştır.