TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 3 - 4
S CENTEZ, I ADALET, S ÜNAL, A KİZİR, A GÖRPE, T ÇAVDAR, K GAZİOĞLU, A MUDUN, S DOĞAN
İstanbul Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp BD

Summary

Akciğer grafilerinde kuvvetli malignite kuşkusu olan 30 hastada 99m Tc glucoheptonate sintigrafisi yapılmış ayrıca tanıya ulaşmak için toraks kompliterize tomografisi, balgam sitolojisi, lavaj, bronkoskopi, biopsi ve torakotomi uygulanmıştır. Bu olgulardan 25'ine sintigrafi dışında yöntemlerle primer bronş kanseri tanısı konmuş ve bunların 23'ü 99 m Tc glucoheptonate sintigrafisi ile malign olarak değerlendirilmişti. 5 olgu ise diğer yöntemlerle de olduğu gibi 99 m Tc glucoheptonate ile de non-malign bulundu. Böylece sintigrafinin % 92 hassasiyet ve % 100 spesifite gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçlar Ga 67 çalışmaları ile karşılaştırabilecek düzeydedir, ama siklotron ürünü olması nedeni ile Ga 67 daha pahalıdır. Özet olarak 99 m Tc Glucoheptonate Ga 67 ile karşılaştırıldığında daha uygundur, etkinliği eşdeğerdir, ve daha kolay uygulanabilir bir yöntemdir.