TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 1 - 2
PROGNOSTIC FACTORS AND SURVIVAL RATES OF INOPERABLE LOCALIZED EPIDERMOID CARCINOMA OF THE LUNG TREATED BY HIGH DOSE RADIOTHERAPY
C TUNALI, NİJAD BİLGE, O ALDEMİR, A KİZİR
Ç.Ü. Tıp Fak.Radyoloji AD

Summary

1985-86 yıllarında İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünde ?50 Gy radyoterapi görmüş 141 inopere, intratorasik epidernıoid akciğer kanseri hastalarının retrospektif çalışması yapılmıştır. Lokal kontrol total tümör dozuna bağımlıdır. Hastaların ancak %30'unda objektif remisyon (?%50) elde edilmiştir, 1 yıllık yaşam %18,4, 2 yıllık yaşam %1,4 kadardır. Yaşam aynı zamanda hastanın genel durumuna da bağımlıdır. Bu sonuçlar, yaşamın arttırılması için sınırlı etkisi görülen radyoterapideki araştırmaların arttırılmasını gerektirmektedir.