TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 1 - 2
N KURAL, M ÜNSAL, S ALTIN
SSK Okmeydanı Hast. Onkoloji ve Nükleer Tıp Merkezi

Summary

SSK Okmeydanı Hastanesi Onkoloji ve Nükleer tıp merkezine başvuran bazal ve epidermoid cilt kanserli 47 hastaya bir kerede yüksek doz radyoterapi uygulanmış sonuçlar ve ışın reaksiyonları konuyla ilgili literatür de gözden geçirilerek bildirilmektedir.