TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 1 - 2
HALUK ONAT, E TOPUZ, MAKTAV DİNÇER, K DİNÇOL, N ÖZTÜRK, O ALDEMİR, AHMET NAFİZ KARADENİZ, NİJAD BİLGE
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Summary

Radyoterapiden sonra lokal rezidiv kaldığı veya nüksettiği ve uzak metastazı olduğu için kemoterapi uygulanan 54 baş ve boyun kanserli olgunun kemoterapiye cevapları retrospektif olarak incelendi. Tüm olguların 10'unda (%18.5) objektif cevap alındı. Tam remisyon ise 6 olguda (% 11.7) sağlanabildi. Lokal redivizi olan 5 olguda (% 19.2) ve metastazı olan bir olguda (% 14.2) tam remisyon sağlandı, lokal nüks eden hiçbir hastada tam remisyon sağlanamadı. Primer hastalık yerlerine göre nazofarinks Ca olanların 5'inde (% 29.4) ve tonsil Ca olanların birinde (% 16) tam remisyon sağlandı, larinks Ca olan 2 olguda (% 11.1) sadece kısmi remisyon sağlandı, diğer anatomik yerleşimi olanların hiçbirinde cevap alınamadı. Uygulanan kemoterapi rejimleri bakımından Cisplatin'li kombinasyonların bir üstünlüğü görülmedi. Tam remisyon elde edilen olguların hepsinde tümörün indiferansiye olması çok ilginçdir. Bu çalışına kemoterapinin radyoterapiden sonra rest kalan veya lokal nüks eden ve uzak metastazlı olgularda etkili olmadığını ancak rest kalan indiferansiye tümörlerde bir miktar etkili olabileceğini göstermektedir.