TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 1 - 2
V UYSAL, I KILÇARSLAN, A ÇELİK, MÜNİR KINAY, L KOÇ
İstanbul Üniversitesi İst. Tıp. Fakültesi Patoloji AD

Summary

İncelediğimiz böbreğin 8 berrak hücreli sarkomu vakası tüm çocukluk yaşı primer böbrek tümörlerinin % 7,3'ünü oluşturmaktaydı. Ortalama yaş 15,6 ay olup, 3:1 oranında erkek çocuklarda daha fazla olduğu saptandı. Vakaların tümünde klinik takip yapılamamasına karşın vakaların birinde lenf gangliyonu, birinde karaciğer ve birinde de beyin omurilik metastazı belirlendi. Mikroskopik olarak bu tümörlerde görülen klasik yapıya ek olarak epiteloid trabeküler yapılar, nörilemmomaya benzer alanlar,fibrozis ve stromal hiyalinizasyon, kistik yapılar ve anjiektaziler vakalarımızda değişik oranlarda görüldü. Ultrastrüktürel olarak mezankimal tümörü düşündüren bulgular saptandı. Işık ve elektronmikroskopik bulgularımız tümörün Wilms' tümöründe ayrı bir antite olduğunu düşündürmektedir.