TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 4
TÜRKAN MÜNGEN, SABRİ ACAR
Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Summary

Bir plazma membran ektoenzimi olan 5-Nükleotidaz ile ilgili genel bilgi verildi. Karaciğer hastalıklarında bu enzimin serum alkalen fosfataz düzeyinden daha spesifik olarak yükseldiği, çeşitli lösemi k hastalarda bu enzim düzeyindeki değişiklikler ve konu ile ilgili literatür gözden geçirildi.