TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 4
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PERİFERİK LENFADENOPATİLER
T SALMAN, S AKSÖYEK, M SIDAL, N SALMAN, M AĞAN, A ÇELİK, G GEDİKOĞLU
İstanbul Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi AD 1982 ile 1987 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kliniğinde 350 hastaya uygulanan lenf ganglionu biopsisi ve sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir.Histopatolojik inceleme sonucu olgular %52.2 enfeksiyon, %27.8 hiperplazi ve %20.0 neoplazm olarak dağılım göstermişlerdir. Olguların %40.3'ünü BCG lenfadenite bağlı lenfadenopatiler teşkil etmektedir. Keywords :