TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2015 , Vol 30 , Num 2
Vulvanın nadir görülen granüler hücreli tümörü: Olgu sunumu
Nihal BOZDAĞ KAPLAN,1 İbrahim Hakkı DURSUN, 1 Mustafa DİKİLİTAŞ, 1 Hakan HARPUTLUOĞLU, 1 Ercan YILMAZ,2 Nurhan ŞAHİN3
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Anabilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Doğum Anabilim Dalı, Malatya
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Malatya
Granüler hücreli tümörler, sıklıkla subkutan dokuda veya mukozada yerleşim gösterir ve nadir görülür. En sık baş-boyun bölgesinde ve dilde yerleşimlidir, %5–15 oranında vulvada görülür. Schwan hücrelerinden köken aldığı bilinen bu tümörler, genellikle benign olup %1–3 oranda malign davranış gösterirler. Malign granüler hücreli tümörlerin agresif seyirli olması ve kemoterapi-radyoterapiye cevap vermemesi nedeni ile erken tanının önemini vurgulamak için bu olgu sunuldu. Keywords : Erken tanı; granüler hücreli tümör; vulva