TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2014 , Vol 29 , Num 1
Radyoaktif sigara: Tütün + Polonyum-210 + Kurşun-210
Bayram DEMİR,1 Murat OKUTAN2
1İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Fizik Bölümü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Sağlık Fiziği Bilim Dalı, İstanbul
Akciğer kanseri 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel olarak sıklığı giderek artmış ve dünyada en sık görülen kanser türü haline gelmiştir. Akciğer kanserine sebep olan sigara bileşenleri her ne kadar katran, kadmiyum, aseton, arsenik vb kimyasallar olarak bilinse de son yıllarda ortaya çıkan gerçekler, sigarada bulunan Polonyum-210 ve Kurşun-210 gibi radyoaktif izotoplarının da çok önemli kanserojen bileşenler olduğunu göstermiştir. Bu yazıda sigaranın içerdiği radyoaktif izotoplar, bu izotopların tütüne geçiş yolları, tütünden akciğere geçiş yolları hakkında bilgiler verilerek, bu radyoaktif izotopların akciğerde meydana getirdikleri biyolojik radyasyon dozlarına ve tütün kullanımın zararlarına dikkat çekilecektir. Keywords : Akciğer kanseri; Kurşun-210; Polonyum-210; radyoaktivite; sigara