TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2013 , Vol 28 , Num 4
Toplumsal kanser ve hematoloji bilinci
Alparslan MERDİN, Fatma AVCI
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya AMAÇ
Bu çalışmada toplumun kanser, hematolojik hastalıklar ve kan bağışı hakkındaki bilgi düzeyi ölçüldü.

GEREÇ VE YÖNTEM
Toplumun kanser bilinç düzeyini, kanser farkındalığını ölçen 321 kişilik bir anket çalışması ile kan bağışı, kemik iliği bağışı ile hematolojik hastalıklarla ilgili farkındalığını ölçen diğer bir 335 bireylik anket çalışması yapıldı.

BULGULAR
Üç yüz yirmi bir bireyin %45'i ileri evre kanser hastaların son dönemde yaşam destek ünitelerine bağlanmaması gerektiğini düşünüyordu. 335 bireyin %58'i de hayatlarında hiç kan bağışında bulunmamıştı.

SONUÇ
Kanserin toplumumuzda çaresiz bir hastalık olarak görüldüğü aksine hematolojik kanserlerin tedavisi olan hastalıklar olarak görüldüğü ortaya çıktı. Keywords : Kan bağışı; toplumsal hematoloji bilinci; toplumsal kanser bilinci