TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2006 , Vol 21 , Num 1
Yumuşak doku radyonekrozunda hiperbarik oksijen tedavisi deneyimi: Olgu sunumu
Şefika KÖRPINAR,1 Akın Savaş TOKLU,1 Didem KARAÇETİN2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
2Şişli Etfal Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul
Geç dönem radyasyon hasarları organ ve dokularda ciddi yapısal ve fonksiyonel bozukluklara yol açabilir. Yirmi yılı aşkın süredir radyonekrozların tedavisinde kullanılan “Hiperbarik Oksijen Tedavisi”, Undersea Hyperbaric Medical Society (UHMS) ve European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) gibi Hiperbarik Tıp alanındaki çok önemli iki bilimsel kuruluşun endikasyonlar listesinde yer almaktadır. Bu yazıda nadir bir klinik prezentasyon olarak meme üst dış kadran yerleşimli enfekte yumuşak doku radyonekrozu olgusunda tek başına hiperbarik oksijen tedavisi ile elde edilen sonuçlar sunuldu. Tedavinin etkinliği LENT/SOMA cetveli ile takip edildi. Başlangıçta 23/1.642 olan LENT/SOMA skoru (LENT skoru 1/2), tek kişilik basınç odasında 2 ATA (atmosfer absolut) basınçta, 90 dakika süreyle uygulanan toplam 40 seanslık tedavinin ardından 12/0.857 ve altı ay sonunda 4/0.285 olarak belirlendi. Keywords : Hiperbarik oksijen; radyoterapi; radyasyon hasarı; yumuşak doku radyonekrozu