TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2011 , Vol 26 , Num 3
Kanser tedavisi biten çocukların yaşadıkları sorunlar ve bakımlarında hemşirenin rolü
Ayfer ELÇİGİL,1 Serap TUNA2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Onkoloji Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Servisi, İzmir
Kanser tedavisindeki ilerlemelerle beş yıllık sağ kalım oranını %80'lere kadar çıkarmıştır. Bununla beraber kanser tedavisi biten çocuklar hastalık ve tedaviye bağlı geç yan etkiler yaşamaktadır. Bu yan etkiler arasında ikincil tümörler, endokrin, pulmoner, kardiyak ve psikososyal problemler yer almaktadır. Ancak bu çocukların tedavisi bittikten sonra yeterli olarak izlenmedikleri ve gerekli bakımı almadıkları tahmin edilmektedir. Bu nedenle sağlık çalışanlarının her ortamda bu çocuklarda olabilecek yan etkileri anlaması ve gerekli hizmeti almasını sağlaması önemlidir. Hemşirenin tedavisi biten kanserli çocukların gerekli bakım ve tedaviyi almasını sağlamada önemli bir rolü vardır. Keywords : Hemşire; tedavisi biten kanserli çocuk; uzun süreli izlem