TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 1
MEMENİN TUBULOLOBÜLER KARSİNOMLARI
A İPLİKÇİ, T DOĞAOĞLU, S ÖZARMAĞAN, R İLHAN
İstanbul Tıp Fak. Patoloji AD Bu çalışmada İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı biopisi materyeli içerisinde 1981-1985 yıllarını kapsayan dönemde saptanan 24 tubulolobüler karsinom vakası incelenmiştir. Tümü kadın olan hastaların en küçüğü 32 en büyüğü 70 yaşında olup, ortalama yaş 48.5'dir. Vakalar 5. ve 6. dekadlarda yoğunluk göstermektedir. Tümör 11 vakada sağ, 13 vakada sol memede olup tümör çapı, insizyonel biopsi yapılan vakalar dışında 1-10 cm. orasında değişmektedir. İncelenen 6 vakanın axiller lenf ganglionlarında metastaz bulunmuştur. Keywords :