TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 1
İNSAN MEME İNYASİV DUKTAL KARSİNOMUNDA ÇEKİRDEK İNKLÜZYON CİSİMCİKLERİ
İSMAİL PETORAK, ALTAN İPLİKÇİ, YAŞA DOĞAN ANIL
İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak. Histoloji ve Embryoloji Bilim Dalı Bu çalışmada ince yapılarını araştırdığımız memenin invasiv duktal karsinomlarından birinde tümör hücreleri çekirdeklerinde rastlanan iki ayrı tip çekirdek cisimciği incelendi. Cisimciklerden biri nuclear light body, diğeri ise konsanterik dizilme gösteren çok lamelli tip olarak tanımlandı. Cisimciklerin değişik sayıda oluşlarının çekirdek fonksiyonlarıyla yakın ilişkisi üzerinde durularak bunların muhtemelen anormal protein ürünleri olabileceği düşünüldü. Keywords :