TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 1
KANSER AĞRISINDA ETKİLİ YENİ BİR İLAÇ: BUPRENORPHİNE (TEMGESİC)
EVİN BÜYÜKÜNAL, SÜHEYLA SERDENGEÇTİ, NİL MOLİNAS, UĞUR DERMAN, BÜLENT BERKARDA
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Medikal Onkoloji. İstanbul Buprenorphine (Temgesic) kimyasal yapısı morfine benzeyen opium grubundan sentetik bir analjeziktir. Morfinden 30-50 kez daha etkili olması, yeterli etki süresinin 6-18 saat kadar devam etmesi nedeni ile, kanser ağrılarında kullanılması düşünülmüş ve 36 solid tümörlü hastada denenmiştir. 0.3-0.4 mg/gün ortalama, dozunun 12-18 saat müddetle ağrıyı giderdiği gözlenmiştir. Hastaların %15'inde ağrı tam geçmiş,g eri kalanda ise % 70-80 oranında giderilmiştir. En önemli yan etkisi, sedasyon olup, solunum depresyonuna hiçbir hastada rastlanmamıştır. Oral (sublingual) formunun parenteral yoldan verilen kadar etkili olması ilacın kanserli hastadaki kullanımına ayrı bir uygulama rahatlığı getirmektedir. Keywords :