TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 3
PROLİFERATİF AKTİVİTE BELİRLEYİCİLERİ OLARAK Kİ-67 VE PCNA MONOKLONAL ANTİKORLARININ NORMOSELÜLER KEMİK İLİĞİ PARAFİN KESİTLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
AYDIN İŞİSAĞ, MİNE HEKİMGİL, SEMİN AYHAN, SALİHA SOYDAN, PEYKER TÜRKDOĞAN
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD., Manisa Bu çalışmada normal ya da tümoral hücrelerde proliferatif aktiviteyi belirleyebildikleri savlanan Ki-67 ve prolifere hücre nükleer antijenine (PCNA) karşı geliştirilmiş monoklonal antikorların normal kemik iliğindeki işaretleme indekslerini ortaya koyabilmek amaçlanarak primer ya da metastatik tümör kuşkusu ya da hematolojik herhangi bir hastalık olasılığı nedeniyle kemik iliği (Ki) biyopsisi uygulanan 27 hastaya ait biyopsi materyalleri incelenmiştir. Tümünün normoselüler karakterde olduğu ve tümöre ait ya da tümör dışı hematolojik bir hastalık bulundurmadıkları kesinleştirilen Ki biyopsilerine anti-Ki- 67 ve anti-PCNA monoklonal antikorları ile immün boyama uygulanmıştır. İki uzman patoloğun her bir vakada x1000 büyütmede immersiyon objektifi ile 1000 ardışık hücrede her iki antikorla boyanan hücreleri sayması ile elde edilen verilen Mann-Whitney rank sum test ile değerlendirilmiştir. Eritrositter ve granülositer seriye ait genç hücrelerle megakaryositlerin her iki antikorla da nükleer immün boyanma gösterebildikleri, diğer hücrelerin ise boyanmadıkları saptanmış, anti-Ki-67 antikorunun işaretleme indeksi %8.22(7.22 (SEM=1.390), Anti-PCNA antikorunun işaretleme indeksi ise %34.33(14.67 (SEM=2.823) olarak belirlenmiş ve iki antikorun işaretleme indeksleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (P<0.001). Keywords :