TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 2
ÇOCUKLUK ÇAĞI Kİ-1/CD 30 ANAPLASTİK BÜYÜK HÜCRELİ LENFOMA: VAKA SUNUMU
S ÖZTOP, N ÇETİNGÜL, C VERGİN, K KAVAKLI, D GÖKŞEN, M HEKİMGİL, S SOYDAN, G NİŞLİ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatrik Hematoloji- Onkoloji BD. Anaplastik büyük hücreli lenfoma (ABHL) ilk kez 1985 yılında tanımlanmış yüksek dereceli bir Hodgkin-dışı lenfomadır (NHL). Başta Hodgkin hastalığı olmak üzere diğer habis lenfomalar ile benzerlik gösterir. Belirgin fibrozis ve Reed-Sternberg benzeri hücreler taşıyan bazı anaplastik büyük hücreli lenfomaların nodüler sklerozan tip Hodgkin hastalığı ile ayırımı güçtür ve immünofenotipik olarak da bu tümörler benzerlik göstermektedir. Klinik gidişi Hodgkin hastalığına uymayan vakalarda anaplastik büyük hücreli lenfoma araştırılmalıdır. Yazıda 1992 yılında nodüler sklerozan tipte Hodgkin hastalığı tanısı alan ve izlem sırasında tedaviye refrakter olması ve progresyon nedeni ile tekrar değerlendirilerek histopatolojik ve immünohistokimyasal bulgular altında anaplastik büyük hücreli lenfoma tanısı alan bir vaka sunulmuştur. Keywords :