TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 2
KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ TANISINDA BCR/ABL GEN DÜZENLENMELERİ
HÜLYA YAZICI, ZEYNEP ŞENGÜN, MELİH AKTAN, SEVGİ KALAYOĞLU, GÜLTEN AKTUĞLU, NECDET ÜSKENT, NEJAT DALAY
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji AD., İstanbul Kronik Miyeloid Lösemi (KML) için karakteristik bir marker olan 22. kromozomdaki bcr geni ile 9. kromozomdaki abl onkogeni arasında oluşan füzyon genin ürünü DNA düzeyinde Southern Blot Analizi ile belirlendi. Toplam 78 hasta gen füzyonu açısından incelendi. DNA örnekleri BgI II ve Xba I restriksiyon enzimleri ile kesilerek bcr (breakpoint cluster region) bölgesine özgü prob ile hibritleştirildi. Yeniden düzenlemeler bir veya iki farklı ilave bandın varlığı ile saptandı. KML'lı 71 hastanın 66'sında bcr (+) sonuç alındı, 12 hasta ise bcr (-) olarak değerlendirildi. Kanda %1 oranında bulunan lösemik hücreyi saptayabilen bu yöntemin hassasiyetinin hastalığın dönemlerine ve tedavinin uygulandığı zamana göre %93-%100 arasında değiştiği saptandı. Keywords :