TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 4
MEDİKAL RADYOFİZİK BİRİMLERİNDE FİZİKÇİ SAYISI İÇİN KRİTERLER
SEYFETTİN KUTER
İstanbul Ü. Onkoloji Enstitüsü Radyofizik BD Medikal fizik, hastalıkların tanı ve tedavisinde fiziksel ve matematiksel teknik ve kavramların tıbba uygulanması ile ilgili bir bilimsel disiplindir. Fiziğin tıbba uygulanışı çalıştıkları alanda eğitim görmüş fizikçiler tarafından yapılmalıdır. Medikal fizikçilerin tıpta geniş çalışma alanları vardır. Çalışma alanları iki gruba ayrılır: a) İyonizan radyasyonla ile ilgili bilim dalları (Örneğin: Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp, Diagnostik Radyoloji). b) İyonizan olmayan radyasyonlar ile ilgili bilim dalları (Örneğin: Fiziksel Tıp, Adli Tıp, Fizyoloji ve Biyofizik) Medikal radyofizik üniteleri genellikle tıptaki radyasyon ile ilgili uzmanlık dallarında hizmet verirler. Medikal fizikçilerin sayısı, birçok faktörlere bağımlı olarak hesaplanır. Bu yazıda bu faktörler tartışılacaktır: 1- Tıpta radyasyon fiziğinin uygulama alanları ve bunların boyutu, 2- Tedavi ve tanısı yapılacak hastaların sayısı, yapım teknolojisi ve kullanılan metotların karmaşıklığı, 3- Resmi öğretim ve eğitim yükü, 4- Araştırma, geliştirme ve klinik deneyimlerde görev alma seviyesi, 5- Medikal radyofizik ünitesinin çalışmalarını destekleyen personel sayısı (Örneğin: Tıbbi teknisyen, mühendis, eğitim görmüş fizikçi, ve stajyer fizikçi). Medikal radyofizikçilerinin minumum sayısının tayininde WTE (Whole Time Equivalent) "Tam gün çalışan eşdeğer fizikçi sayısı" faktörü klavuz olarak kullanılır. Keywords :