TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 4
İLERİ KOLOREKTAL KANSERDE 5-FLUOROURASİL VE ALFA-İNTERFERON KOMBİNASYONU
ADNAN YÖNEY, FULYA ERMAN, CENGİZ GEMİCİ, ŞABAN ÇAKIR, FATMA ÖZKARAGÖZ, MUSTAFA ÜNSAL
SSK Okmeydanı Hast. Onk. Mer. İstanbul 1992 yılında SSK Okmeydanı Onkoloji Merkezi'nde ileri kolorektal kanserde 5-fluorourasil ve alfa-interferon kombinasyonunun etkinliğini saptamak için prospektif faz II bir çalışma yapılmıştır. Başlangıç tedavisi olarak birinci hafta hospitalize edilerek 5-FU 750 mg/m2/gün beş gün devamlı infüzyon, alfa-interferon 10 m.ü. s.c. haftada üç kez uygulanmıştır. İdame tedavisi olarak ayaktan haftalık aynı dozlarda 5-FU bolus olacak şekilde sürdürülmüştür. Tedaviye cevap tedavinin 8. haftası sonunda 14 vakada değerlendirilmiştir. Dört vakada kısmi remisyon, 2 vakada minimal remisyon, 3 vakada stabilizasyon sağlanırken 5 vakada progresyon gözlenmiştir. Vakalarımızın medyan progresyon zamanı 5 aydır. Toksisitenin az oluşu, tüm vakalarda ilk hafta dışında tedavinin ayakta uygulanabilir olma gibi üstünlükleri olan bu tedavi şeklinin bu dozlarda gerçek etkisini anlayabilmek için vaka sayısının artırılması ve randomize çalışmalara ihtiyaç vardır. Keywords :