TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 3
TANI GÜÇLÜĞÜNE YOL AÇAN 133 MEZENKİMAL TÜMÖRDE RETROSPEKTİF OLARAK TİP TAYİNİ ÇALIŞMASI
SERGÜLEN DERVİŞOĞLU, NSRİN UYGUN, ŞENNUR İLVAN, IŞIL PAKİŞ, SÜLEYMAN ÖZEN, BÜGE ÖZ, GÜNAY GİRİŞKEN
İstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD, İstanbul Yumuşak doku tümörleri seyrek görülmeleri ve yoruma açık morfolojileri nedeniyle tanıda problemler doğurabilmektedir. Günümüzde özellikle bazı tip tümörlerde tedavi planının belirlenmesinde alt tipleme önem kazanmaktadır. Çalışmamızda, tanı güçlüğü oluşturmuş 133 mezenkimal tümör vakası, biri konusunda deneyimli 4 gözlemci tarafından yeniden incelenmiş, tiplerin saptanmasında 3 gözlemcinin deneyimli gözlemci ile olan uyum oranı araştırılmıştır. Dört gözlemcinin birbiriyle uyum gösterdiği vaka sayısı 79 (%59), 3 gözlemcinin 24 (%18), 2 gözlemcinin 18 (%14)'dir. On bir vakada (%8.3) nekroz, yetersiz materyal, diferensiasyon azlığı, klinik bilgi eksikliği nedeni ile alt tipleme yapılamamıştır. Dört gözlemcinin tanıda %80'in üzerinde uyum sağladığı tümör tipleri yuvarlak hücreli habis tümör, malign melanom, malign fibröz histiyositom, leiomiyosarkom, psödotümör, lenfoma, sinovyal sarkom, anjiyosarkom, malign schwannomdur. Uyum oranının en düşük olduğu vaka berrak hücreli sarkom (%33)dur. Tanı güçlüğü oluşturan yumuşak doku tümörlerinde seksiyonlaşma, göz alışkanlığı, bilgi birikimi ve immünhistokimya bir ölçüde yardımcı olabilmektedir. Vaka yoğunluğu ile yetişen bir patologun alt tipleme yapamasa bile tedaviye yardımcı bir yaklaşım ve yorum getirebileceği düşünülmüştür. Keywords :