TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 2
MULTİPL MİYELOM TEDAVİSİNDE SON ON YILDA ALINAN SONUÇLAR VE PROGNOZA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
HALUK ONAT, YÜCEL TANGÜN, YÜKSEL PEKÇELEN, TANJU ATAMER, DENİZ SARGIN, ŞEREF İNCEMAN
İstanbul Ü. İstanbul Tıp Fak.Hematoloji BD Daha önce tedavi görmemiş 66 multipl miyelomlu olgunun kemoterapiye 'yanıtları incelendi. Medya yaşam süresinin 12 ay bulunduğu olgularımızda bir yıllık sap kalım yüzde 10 olduğu saptandı. Halen 2 olgu 9 yıldır, bir olgu 10 yıldır hayattadır. Yaşam süresi ve sağ kalımı etkileyen faktörler incelendiğinde yaş, tedavi başlangıcındaki hemoglobin ve kan üre seviyeleri ile Bence Jones protein'inin bulunup bulunmamasının etkili olduğu anlaşıldı. İki yıldan fazla sitostatik tedavi gören 17 olgudan sadece birinde (yüzde 5.8) akut lösemi gelişti. Keywords :