TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 3 - 4
OPERABL MEME KANSERLERİNDE POSTOPERATİF EKSTERNAL RADYOTERAPİ
FADIL H AKYOL, MURAT GÜRKAYNAK, A FARUK ZORLU, ENİS ÖZYAR, İ LALE ATAHAN, EŞMEN BALTALI
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD Ankara Ocak 1975 ve Mart 1989 tarihleri arasında yaşları 21 ile 75 arasında değişen 200 kadın hastaya, unilateral meme kanseri tanısıyla, bölümümüzde postoperatif radyoterapi uygulanmıştır. Primer cerrahi yaklaşım, % 24.5'inde klasik radikal mastektomi, % 43.5'inde modifiye radikal mastektomi, % 31'inde basit ve total mastektomi, % 1'inde ise geniş eksizyon ve kadrantektomi şeklindedir. Cerrahi sonrasında, Kobalt-60 teleterapi cihazı ile göğüs duvarı veya memeye 5000-6000 cGy, bölgesel lenfatiklere de 5000 cGy konvansiyonel fraksiyon sistemiyle verilmiş ve hastaların % 59'u ayrıca adjuvan kemoterapi ve hormonoterapi (% 4'ünde kemoterapi ve hormonoterapi birlikte) almıştır. Radyoterapi sonrası Evre l hastaların tümü hastalıksız olarak yaşamlarını sürdürürken, 5 ve 10 yıllık hastalıksız sağkalım oranları Evre II olgularda % 59 ve % 40, Evre III olgularda ise % 42 ve % 31'dir. Tümör büyüklüğü ve aksiller lenf nodları tutulumu prognozu kötüleştirirken, primer cerrahi yaklaşımın tipi T-1 ve T-3,4 tümörlü vakalarda lokal-bölgesel relapssız sağkalımı etkilememektedir. Keywords :