TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 3 - 4
YETİŞKİN HASTALARDA BEYNİN YÜKSEK GRADLI ASTROSİTOMLARINDA HİPERFRAKSİYONE RADYOTERAPİ
CENGİZ KURTMAN, BİNNAZ ÇELEBİOĞLU, AHMET ÇAKMAK, HÜSEYİN İLERİ, MELTEM NALÇA, HÜSEYİN BORA, SEVGİ YÜKSEL
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD, Ankara Hiperfraksiyone radyoterapi (HFRT), glial tümörlerde sağ kalımı artırabilir. Kırk bir adet yüksek gradlı astrositom vakasında günde 2 kez 120 cGy'den tüm beyine 6000 cGy radyoterapi verildikten sonra 1200 cGy boost yapılmıştır. Bir - on beş ay, ortalama 7 aylık takip süresinde hastalar değerlendirilmiştir. Tüm grup için 15 aylık sağkalım oranı % 58 ve lokal kontrol oranı % 35; tam ve parsiyal cevap veren vakalar için lokal kontrol oranı % 48, total cerrahi + radyoterapi ile 15 aylık sağkalım oranı % 71, subtotal cerrahi / biyopsi + radyoterapi ile 15 aylık sağkalım oranı % 43'dür. Radyoterapi (RT) iyi tolere edilmiş olup ciddi komplikasyon saptanmamıştır. Bu sonuçlar HFRT'nin yüksek gradlı astrositom vakalarında uygulanabileceğini ifade etmektedir. Keywords : Hiperfraksiyone radyoterapi, yüksek gradlı astrositoma