TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 1
ONKOLOJİK HASTALIKLARDA GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ UYGULAMALARI
OĞUZ DİCLE
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Son yıllarda girişimsel radyoloji onkolojik hastalıkların seyri sırasında uygulanmakta olan konvansiyonel cerrahi işlemlere alternatif hale gelmiştir Bu makalede girişimsel uygulamaların tanısal ve tedaviye yönelik özellikleri, son gelişmeler ve girişimler ile ilgili teknik bilgiler gözden geçirilmektedir. Keywords :