TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 2
KÜÇÜK HÜCRELİ BRONŞ KANSERİNE (KHBK) GENEL BİR BAKIŞ. TEDAVİ İLE BİZDE VE DÜNYADA ALINAN SONUÇLAR
E TOPUZ, O ALDEMİR, N KURAL, GÖKHAN TÖRE, K DİNÇOL, MÜNİR KINAY
İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak. Radyoterapi BD KHBK etiyoloji, klinik belirtiler teşhis kriterleri ve tedavisi açısından gözden geçirildi. Literatürde verilen sonuçlar kendi sonuçlarımızla karşılaştırıldı. Keywords :