TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1991 , Vol 6 , Num 3 - 4
LARENKSİN VERRÜKÖZ KARSİNOMU -BİR OLGU NEDENİYLE
A AMAÇ, Ö F GÖZE, A YÜKSEL, E ŞENGÜL, R EĞİLMEZ
Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. KBB AD, Sivas Verrüköz karsinom, seyrek rastlanan bir larengeal tümördür. Skuamöz hücreli karsinomun özel bir tipi olan bu larenks karsinomunun teşhis ve tedavisi konusunda farklı görüşler vardır. Bu makalede verrüköz karsinomalı 62 yaşındaki bir vakamız sunuldu ve literatür gözden geçirildi. Keywords :