TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 1
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ PEDİATRİK ONKOLOJİ ÇALIŞMA GRUBUNUN İZLEDİĞİ WİLMS TÜMÖRÜ OLGULARI
MÜNİR KINAY, NİJAD BİLGE, GÜNDÜZ GEDİKOĞLU, LEYLA KOÇ, ALAADDİN ÇELİK, NECMETTİN SÖKÜCÜ
İstanbul Tıp. Fak. Radyoterapi BD Son iki sene içersinde faaliyetini multidisipliner bir şekilde oranize etmekte olan İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Onkoloji çalışma grubu retrospektif olarak 1976 ile 1981 seneleri arasında Fakültemiz Radyoterapi, Çocuk Hastalıkları ve Cerrahi Kliniklerine başvurmuş Willms tümürlü olguları incelemiş, tedavi yaklaşımlarını değerlendirmiş ve Wilms tümörünün tedavisini gelişmekte olan tedavi yöntemleri ile kıyaslayarak tedavi görüşlerinin geliştirilmesinde yapılması gereken yaklaşımları bu çalışmada ;, vurgulamak istemiştir. Keywords :