TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 4
ENDOTOKSİN ENJEKTE EDİLMİŞ SIÇAN SERUMUNUN RADYOPROTEKTİF ETKİSİ
S ERDEM, A KAYSERİLİOĞLU, S EKMEKÇİOĞLU, H BİLGE, SEVİM BÜYÜKDEVRİM
İstanbul Tıp Fak. Fizyoloji AD Letal dozda irradiye edilmiş farelere radyasyondan önce ve sonra endotoksik serum enjekte edilerek letalite ve kemik iliği proliferasyonunun incelendiği bu çalışmada, radyasyondan 20 saat önce enjekte edilen endotoksik serumun farelerin % 35'ini ölümden koruduğu ve bunların kemik iliği hücrelerinin de normosellüler olduğu gösterilmiştir. Bu koruyucu mekanizmanın endotoksin etkisiyle serumda yükselen hücre sitokinleri aracılığıyla olduğu düşünülmektedir. Keywords :