TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 1 - 3
MEME KANSERLERİNDE HLA ANTİJENLERİNİN DAĞILIMI
SÜHENDAN EKMEKÇİOĞLU, MUSA ALTUN, GÜLAY SÖNMEZ, MELTEM HAMAMİZADE, MAHMUT ÇARİN
İstanbul Ünv., Onkoloji Enstitüsü Bugüne kadar HLA-hastalık ilişkisini araştıran çok sayıda çalışma yapılmıştır ve halen bu araştırmalar güncelliğini koruyarak devam etmektedir. Bu ilişki, doğal olarak HLA-kanser ilişkisinin araştırılmasını gündeme getirmiştir. Değişik kanserlerde bu yakınlık incelenmiş ve birbirinden farklı sonuçlar elde edilmiştir. Biz bu çalışmamızda HLA ve meme kanseri arasındaki ilişkiyi araştırdık. 40 meme kanserli hasta ile yapılan bu çalışmada, 40 kişilikte bir sağlıklı kontrol grubu oluşturuldu.Meme kanserli hastalarda HLA-B7 başta olmak üzere HLA-B17 ve HLA-BW50 için artmış sıklıklar: HLA-A2, HLA-B8, HLA-CW4 ve HLA-DR1 içinde azalan değerler bulunmuştur. En çarpıcı gibi görünen HEA-B7 antijeninin X2 (Fisher) değeri 5'tir. Bu antijeni taşıyanlarda relatif risk ise: 8.2727'dir. Keywords :