TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 3 - 4
İNTRAKARDİYAK WİLMS' TÜMÖRÜ
T CANTEZ, R EKER, E ONURSAL, T SARIOĞLU, F ERZENGİN, A ÇELİK, MÜNİR KINAY, V UYSAL
İstanbul Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hast. AD Pediatrik Kardiyoloji BD Sağ kalp yetersizliği tablosu ile getirilen 4.5 ve 7 yaşında iki erkek hastadan birincisinde ekokardiyografide sağ atriumda görülen kitle nedeniyle sağ atrial miksoma düşünüldü. Açık kalp ameliyatı ile çıkarılan kitlenin Wilms' tümörünün direkt uzantısı olduğu anlaşılınca yapılan ileri tetkiklerde sol böbrekte primer odak saptandı ve ayrı bir seansta nefrektomi yapıldı. 7 yaşında ve hikâyesinden 6 ay önce Wilms' tümörü nedeniyle sol nefrektomi geçirdiğini öğrendiğimiz diğer hastada da ekokardiyografide V. Cava inferior yoluyla sağ atriuma uzanan kitle tesbit edildi, acil açık kalp ameliyatına alınarak kitle çıkartıldı. Biri önce intrakardiyak uzantısı ile tanınan, diğerinde ise primer odağın çıkartılmasından 6 ay sonra intrakardiyak metastazı saptanan Wilms' tümörlü bu iki olgu, ameliyatlarını takiben uygulanan kemoterapi ve radyoterapi sonucunda iki yıldan daha uzun süredir bir başka metastaz olmadan takip edilmektedir. Kendi olgularımızdan ve kaynaklardaki diğer olguların gözden geçirilmesinden şu sonucu elde ettik: Wilms' tümörünün intrakardiyak uzanımı, lokalizasyonu nedeniyle yol açtığı ciddi klinik tablonun acil açık kalp ameliyatı gerektirmesi dışında, tedavide büyük değişikliklere ihtiyaç olmayan ve prognozu evre II olgularına benzeyen nadir bir komplikasyondur. Keywords :