TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 3 - 4
WİLMS TÜMÖRLERİ (103 VAKANIN HİSTOPATOLOJİK YÖNDEN DEĞERLENDİRMESİ)
V UYSAL, I KILIÇARSLAN
İstanbul Üniv. Tıp Fak. Patoloji AD Bu çalışmada 96'sı çocukluk yaşında 7'si erişkin yaşta olan 103 Wilms tümörü (Nefroblastom) vakası incelendi. Wilms tümörlerinin tüm primer habis böbrek tümörleri (551 vaka) arasında % 18.7 oranı ile 3. sıklıkta olduğu belirlendi. Ortalama yaşın bütün vakalarda 5.5, çocukluk çağında 3.5 olduğu görüldü. Vakaların % 37'sini 2 yaşın ve % 79'unu 5 yaşın altındakiler oluşturmaktaydı. Vakaların % 44'ünün kız ve % 56'sının erkek olduğu saptandı. Histopatolojik olarak tümörlerin 61'sinin klasik trifazik, 23'ünün blastomatöz baskın, 10'unun anaplazi gösteren ve 8'inin parsiyel hücresel diferansiyasyon gösteren tipte olduğu belirlendi. Uygun olmayan histolojik gurupta yer alan anaplazi gösteren 10 vakanın 9'unda anaplazinin diffüz olduğu saptandı.Bu 10 vakanın 9'u 2 yaşından büyüklerde gözlendi. Çalışmamızda Wilms tümörlerinin histopatolojik değerlendirmesinde tedavi ve prognoz açısından farklılıklar gösteren varyantlarının ve anaplazinin belirlenmesinin önemli olduğu sonucuna varıldı. Keywords :