TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 4
MEME KANSERİNDE BEYİN METASTAZLARI
GÖKHAN TÖRE, MUSA ALTUN, NİJAD BİLGE, O ALDEMİR, E TOPUZ, MÜNİR KINAY, K DİNÇOL
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü 1980-1983 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'na başvuran 1129 Meme Karsinomlu hastanın 15'inde beyin met. saptanmıştır. Bu hastalar yaş, klinik evre, yapılan ilk tedaviler, ilk tanı ile beyin met. arasında geçen süre klinik, radyolojik ve nörolojik bulgular, metastazların lokalizasyonları, diğer met.lar, met. oluştuktan sonra yapılan tedaviler, tedaviye alınan cevaplar ve sağkalım yönünden incelendiler. Met.lar 12 olguda beyin içinde mültipl olarak yayılmıştı. Bu hastalara total kranyal ışınlama uygulandı. Frontal bölgede tek metastazı olan hastaya cerrahi sonrası küçük alandan Radyoterapi, hipotalamik bölgede soliter metastazı olan hastaya ise küçük alandan RT yapıldı. Radyoterapi Co-60 ile karşılıklı alanlardan 5 haftada 45-50 Gy olacak şekilde verildi. Daha sonra sistemik Kemoterapi ve Hormonoterapi verildi. 13 hastada Nörolojik bulgular ve subjektif yakınmalarda % 40-90 iyileşme görüldü. Hemiplejik 2 hastada açılma olmadı. Çalışma yapıldığında (Mayıs 1986) 2 hasta halen yaşamaktaydı (27 ay ve 23 ay). Kalan 13 hasta l ile 20 ay arasında kaybedildi. Bu grubun ortalama yaşam süresi 8 ay olarak bulundu. Keywords :