TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1998 , Vol 13 , Num 4
MUSTAFA ÖZGÜROĞLU, GÖKHAN DEMİR, F DEMİRELLİ, N MANDEL, E BÜYÜKÜNAL, SÜHEYLA SERDENGEÇTİ, BÜLENT BERKARDA
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji BD, İstanbul Keywords :