TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2020 , Vol 35 , Num 1
Kanser Hastalarında Görülen Malnütrisyon, Sarkopeni ve Kaşeksi Nedenleri
Emre UYSAL1,Mustafa Halil AKBÖRÜ1
1Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul-Turkey DOI : 10.5505/tjo.2021.2733 Kanser hastalarında malnütrisyon sık rastlanan bir sorundur. Kanser kaşeksisi ise malnütrisyonun ilerlediği durumda gelişen, sistemik inflamasyonun eşlik ettiği ölümcül bir metabolik sendromdur. Kanser kaşeksisinin başlıca nedenleri besin alımında azalma ve vücutta gelişen metabolik değişikliklerdir. Tümör hücrelerinden ve immün sistemden salınan mediyatörler, santral sinir sistemini etkileyerek iştahı baskılar, anabolik aktiviteyi azaltır ve katabolik aktiviteyi arttırır. Bunların dışında tümör, yerleşim yerine göre, fiziksel olarak besin alınmasını engelleyebilir. Ayrıca antikanser tedavilerin komplikasyonları malnütrisyonun tetiklenmesinde rol oynayabilir. Keywords : Anoreksi; kanser; kaşeksi; malnütrisyon; sarkopeni